Tjänster

Grävning

Med våra grävmaskiner utför vi markarbeten inom bland annat väg, avlopp och dränering. Jimmys Gräv & Transport är diplomerade enligt Maskinentreprenörerna ME för små avlopp.

Jord- och grusmaterial

Vi kan erbjuda leverans av diverse jord- och grusmaterial.

Övriga tjänster

Med övriga maskiner i verksamheten kan vi erbjuda ytterligare tjänster, bland annat vägunderhåll såsom hyvling och snöröjning.